#Warta MPA UNJ 2015

Dua Kata

  “Afa, kemari,”panggil ibu. “Ya, bu kenapa?”tanya Afa sambil menghampiri ibunya. “Kamu antarkan ini ke rumah Bu Dina,” ucap ibunya sambil menyerahkan...